Skip to main content Skip to search

Публикуване на ГФО

ГФО НА ФИРМИ, КОИТО НЕ ПУБЛИКУВАТ ОТЧЕТИТЕ СИ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР (по години)

акорд дззд
алекс 10 дззд
анели дззд
бизл дззд
бонбони дззд
варна строй дззд
варненски палачинки дззд
волби дззд
галина дякова дззд
гени-рал дззд
дани дззд
дими дззд
европа 2004 дззд
ломбард цилеста
никотон дззд
тит дззд
пи ар дззд
престиж 95 дззд
сервиз компютри дззд
светлина дззд
сладък свят дззд
спортен клуб МВР варна
тотон 2 дззд
троянда дззд
украински сладки дззд
акорд дззд
бизл дззд
варна строй дззд
волби дззд
гени-рал дззд
дани дззд
дими дззд
дими дззд
иди дззд
ликлак дззд
никотон дззд
пи ар дззд
престиж 95 дззд
светлина дззд
спортен клуб мвр
сервиз компютри дззд
тит дззд
томи 07 дззд
тотон 2 дззд
тп зао газогидротехника
украинка дззд
Анели ДЗЗД
БиЗЛ ДЗЗД
Газогидротехника ТП
Гени-Рал ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Джизас ис дъ тру ЕТ
Европа 2004 ДЗЗД
Иди ДЗЗД
ЛикЛак ДЗЗД
Никотон ДЗЗД
Пи Ар ДЗЗД
Престиж 95 ДЗЗД
Прогрес ЕТ
Светлина ДЗЗД
Сервиз компютри ДЗЗД
ТИТ ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Томи ДЗЗД
Тотон 2 ДЗЗД
Украинка ДЗЗД
Чоби 33 ЕТ
Алекс 82 ДЗЗД
Анели ДЗЗД
БиЗЛ ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Джизас ис дъ тру ЕТ
Европа 2004 ДЗЗД
Газогидротехника ТП
Иди ДЗЗД
Никотон ДЗЗД
Престиж 95 ДЗЗД
Прогрес ДГ ЕТ
Сервиз компютри ДЗЗД
ТИТ ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Тотон 2 ДЗЗД
Уинк ДЗЗД
Чоби 33 ЕТ

2014 г – ликвидация

РИГ Комп 8 ДЗЗД
РИГ Сервиз 09 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2009 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2012 ДЗЗД
РИГ Сервиз ХІІ ДЗЗД
РИГ Сервиз 13 ДЗЗД
Алекс 82 ДЗЗД
Анели ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Джизас ис дъ тру ЕТ
Европа 2004 ДЗЗД
Иди ДЗЗД
Каталея ДЗЗД
Криди ЕТ
Никотон ДЗЗД
Прогрес ДГ ЕТ
РИГ Комп 8 ДЗЗД
РИГ Сервиз 09 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2009 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2012 ДЗЗД
РИГ Сервиз ХІІ ДЗЗД
РИГ Сервиз 13 ДЗЗД
ТИТ ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Тотон 2 ДЗЗД
Чоби 33 ЕТ
Анели ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Депеш ДЗЗД
Джизас ис дъ тру ЕТ
Европа 2004 ДЗЗД
Иди ДЗЗД
Криди ЕТ
Лидеро ДЗЗД
Прогрес ДГ ЕТ
РИГ Комп 8 ДЗЗД
РИГ Сервиз 09 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2009 ДЗЗД
РИГ СЕРВИЗ 2012 ДЗЗД
РИГ СЕРВИЗ ХІІ ДЗЗД
ТИТ ДЗЗД
Тотон 2 ДЗЗД
Анели ДЗЗД
Дамян Йорданов - Кенида ЕТ
Дани ДЗЗД
Депеш ДЗЗД
Джизас ис дъ тру лйт ЕТ
Ева-71 ЕТ
Ивалена 87 ЕТ
Иди ДЗЗД
Криди ЕТ
Лидеро ДЗЗД
Любо Чибука ЕТ
Прогрес Д.Г. ЕТ
Рай - 94 ЕТ
РИГ Комп 8 ДЗЗД
РИГ Сервиз 09 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2009 ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Чоби 33 ЕТ
Тотон 2 ДЗЗД
Анели ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Депеш ДЗЗД
Европа 2004 ДЗЗД
Лидеро ДЗЗД
РИГ Комп 8 ДЗЗД
РИГ Сервиз 09 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2009 ДЗЗД
Тит ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Тотон 2 ДЗЗД
Анели ДЗЗД
Вентош ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Депеш ДЗЗД
Европа 2004 ДЗЗД
Кари ДЗЗД
Лидеро ДЗЗД
МС Груп ДЗЗД
РИГ Група ДЗЗД
РИГ Комп 8 ДЗЗД
РИГ Компютри ДЗЗД
РИГ Сервиз 09 ДЗЗД
РИГ Сервиз 2009 ДЗЗД
Тит ДЗЗД
Тодор Петков ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Тотон 2 ДЗЗД
Амазонка ДЗЗД
Анели ДЗЗД
Анея-87 ДЗЗД
Вентош ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Депеш ДЗЗД
Европа 2004 ДЗЗД
Кари ДЗЗД
Лидеро ДЗЗД
Маркос ДЗЗД
МС Груп ДЗЗД
Ник ДЗЗД
РИГ Група ДЗЗД
РИГ Комп 8 ДЗЗД
РИГ Компютри ДЗЗД
Ружа ДЗЗД
Тит ДЗЗД
Тодор Петков ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Фантазия ДЗЗД
Анели ДЗЗД
Анея - 87 ДЗЗД
Аспида ДЗЗД
Вентош ДЗЗД
Дани ДЗЗД
Депеш ДЗЗД
Европа 2004 ДЗЗД
Кари ДЗЗД
Лидеро ДЗЗД
МС Груп ДЗЗД
Ник ДЗЗД
РИГ Компютри ДЗЗД
СМ Груп ДЗЗД
Тит ДЗЗД
Тодор Петков ДЗЗД
Томи 07 ДЗЗД
Фантазия ДЗЗД
X