Skip to main content Skip to search

Счетоводство

Ние сме млад и амбициозен екип, който се стреми максимално ефективно и на разумна цена да задоволява потребностите на своите клиенти, като подхождаме индивидуално към всеки.

Целта ни е клиентите ни да сведат контактите си с държавната администрация до минимум.

Дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.

Предлагаме ви коректен договор за счетоводно обслужване.

Работим с квалифициран персонал, който извършва дейност по цялостно текущо и периодично счетоводно обслужване.

Смятаме, че счетоводното обслужване предлагано от нас е на високо ниво, но въпреки това не спираме да се стремим към по-качествени услуги, като осигуряваме непрекъснато усъвършенстване им чрез допълнителни обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия в конференции.

Стараем се да запазим ниски цени за да може да привлечем все повече клиенти, които разбира се да останат доволни от предлаганите услуги.

Предлагаме на клиентите си два начина на обслужване:
Абонаментно и Еднократно – на избран от клиента период.

ЕДНОКРАТНА СЧЕТОВОДНА УСЛУГА

В този случай изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период. На база предоставените документи се изготвя оборотна ведомост и отчет за приходи и разходи за съответния период.

Ако сте се спрели на еднократно счетоводно обслужване, тогава заплащането се извършва на брой обработени документи – по 1.50 лв. / док. и еднократна такса от 2 минимални работни заплати за годишно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет.

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • текущо счетоводно отчитане, а имено ежемесечна обработка на документи;
 • ежемесечно информиране на управителя за основните показатели отразяващи състоянието на фирмата;
 • извършване на разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения (със съответно пълномощно);
 • изготвяне на ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;
 • изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП;
 • годишно счетоводно приключване;
 • изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
 • изготвяне и подаване на декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;
 • изготвяне и подаване на ДДС декларации;
 • изготвяне на статистически форми по искане на НСИ;
 • необходими контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции;
 • по искане на клиента устни и писмени консултации.

Таксата за счетоводно обслужване се формира в зависимост от това:

 • дали е регистрирана по ДДС фирма-възложител,
 • какъв обем на документи месечно ще трябва да обработваме и
 • колко голям е персонал на фирма-възложител.

Като минималните такси започват от 1/2 МРЗ. Но винаги има възможност да се споразумеем и да намерим възможност клиентите ни да останат доволни.

 • консултации на лица които не са наши клиенти 10 лв. / час
 • попълване на данъчни декларации на лица които не са наши клиенти 30 лв. на декларация

Запазваме правото да сключваме договори на различни от горепосочените цени.

X