РИГ, фискални принтери
РИГ, етикиращи и ПОС принтери
РИГ, етикиращи и ПОС принтери
РИГ, фискални принтери
РИГ, баркод четци
РИГ, фискални принтери
РИГ, стационарни касови апарати
РИГ, стационарни касови апарати
РИГ, начало
РИГ, компютри
РИГ, мобилни касови апарати
РИГ, стационарни касови апарати
РИГ, касови апарати
РИГ, фискални принтери
РИГ, етикиращи и ПОС принтери
РИГ, фискални и ПОС системи
РИГ, електронни везни
РИГ, баркод четци
РИГ, видеонаблюдение
РИГ, аксесоари
РИГ, електронен подпис
РИГ, сервизни услуги
РИГ, фирморегистриране
РИГ, счетоводство
РИГ, лизинг на стоки
РИГ, публикуване на ГФО
РИГ, доработка касови апарати
РИГ, за нас
РИГ, контакти
РИГ, връзки
РИГ, изтегли

                Фискална и POS системата е комбинация от софтуер и хардуер за автоматизация на обработката и записите по прадажба на стоки в търговските обекти. Системата следи складови наличности, прави автоматични заявки и следи процесите свързани със стокообората. Богатият набор от справки и функции подпомагат вземането на компетентни управленски решения. Подходящата хардуерна обезпеченост гарантира бързо и качествено обслужване на клиентите и избягване на много от човешките грешки.


                Ние ще Ви консултираме и подпомогнем в планирането на информационната инфраструктура с цел подобряване производителността на Вашия бизнес. Ще направим проект и изградим цялостни фискални и POS решения за управление на ваш търговски обект. Широката гама от предлагани хардуерни и софтуерни продукти гарантира конфигуриране на най-подходящото решение за различни изисквания.

кратко описание на функции на фискални и POS сиситеми

фискални принтери

етикиращи и POS принтери

търговски обект тип "РЕСТОРАНТ"

търговски обект тип "СУПЕРМАРКЕТ"

            Показаната система за управление на търговски обект тип "РЕСТОРАНТ" може да се разшири с неограничен брой барове, кухни и сервитьорски теминали.

            Показаната система за управление на търговски обект тип "СУПЕРМАРКЕТ" управлява обекти с многощандова организация, в които разплащанията се извършват на изхода.

            Показаната система за управление на търговски обект тип "МАГАЗИН" управлява обекти с едно- или многощандова организация, в които разплащанията стават на щандове.

търговски обект тип "МАГАЗИН"

Copyright © 1998-2015 RIG Ltd.