РИГ, изтегли

            "РИГ" ООД, "А РИГ ПЛЮС" ООД притежават удостоверение за регистрация на сервизната фирма от ДАМТН, издадено по реда на чл. 45, ал. 3 наредба № Н-18 на МФ от 13.12 2006 г. за сервизно обслужване на Електронни Касови Апарати с Фискална Памет (ЕКАФП) и Фискални Принтери (ФПр) и извършва всички дейности, регламентирани според съответната наредба.


            Разполагаме с оборудван сервиз и добре подготвени технически специалисти, което позволява диагностика и ремонт на всички предлагани модели ЕКАФП с различни по сложност повреди. Поддържаме  в наличност голям набор от резервни части и възли за всички предлагани ЕКАФП. Като за някои от моделите на касови апарати дори и смяна на МФП е възможна в рамките на един работен ден.


            Нашите сервизни специалисти притежават необходимите знания, умения и опит, така че да осигурят навремено и подобаващо обслужване на нашите клиенти независимо дали то е в офиса на фирмата или на адрес на обекта на клиентите.


            От 1998г. във фирмата е разработена и въведена в експлоатация компютърна програма за административно и сервизно обслужване на клиенти, улесняваща попълването и издаването на всички документи за извършените сделки в офиса и касаещи регистрацията на ФУ в НАП и сервизното обслужване на ЕКАФП, намаляваща времето за обслужване на клиентите до броени минути.


            Специалистите ни винаги са запознати с промените в законодателството и са готови да осигурят компетентна консултация на клиентите ни. За такава консултация е достатъчно клиентът да се свърже с нас по телефона.


            След многогодишно лоялно отношение към клиентите си, коректно спазване на Българско законодателство РИГ ООД е приета за член на БАДФУ /Българска Асоциация на Дистрибутори на Фискални Устройства/.


            За улеснение на нашите клиентите подготвихме кратки инструкции за работа с ЕКАФП и кратки извлечения от горепосочената наредба, свързани със задълженията на клиентите при използването на ЕКАФП в търговските обекти.