С eSign за свободни професии ползвате електронни услуги на държавната администрация, Интернет банкиране, криптирате и подписвате електронни документи.

            eSign за свободни професии е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност и принадлежност към определена професионална или браншова организация.

  

 

1 год.

2 год.

3 год.

Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение

75

105

135

Издаване и поддръжка на Удостоверение

45

75

105

Поддръжка на Удостоверение

 

30

60

Подновяване и поддръжка на Удостоверение

45

75

105

Модификация и поддръжка на Удостоверение

45

75

105


                За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите офисът ни и да представите следните документи:


                • Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението

                • Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие)

                • Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие)