Удостоверението съдържа индивидуализираща юридическото лице информация, като име на фирмата, адрес и ЕИК и информация за физическото лице, което е упълномощено да бъде вписано като Автор и да създава електронни подписи, с трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.

  

 

1 год.

2 год.

3 год.

Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение

75

105

135

Издаване и поддръжка на Удостоверение

45

75

105

Поддръжка на Удостоверение

 

30

60

Подновяване и поддръжка на Удостоверение

45

75

105

Модификация и поддръжка на Удостоверение

45

75

105


                За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите офисът ни и да представите следните документи: