При подписване на документи, eSign прави невъзможно фалшифицирането им, запазва тайната на комуникацията и превръща електронния документ в официален.

  

 

1 год.

2 год.

3 год.

Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение

45

57

69

Издаване и поддръжка на Удостоверение

15

27

39

Поддръжка на Удостоверение

 

12

24

Подновяване и поддръжка на Удостоверение

15

27

39

Модификация и поддръжка на Удостоверение

15

27

39


                За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите офисът ни и да представите Вашата лична карта.